Редизайн сайту – це зміна старого графічного оформлення сайту на нове, більш актуальне. Також редизайн сайту також використовують для розробки адаптивної верстки сайту з ціллю правильного відображення сайту на смартфонах та планшетах.

Skip to toolbar